دسته بندی نشده

پیگمنت معدنی

پیگمنت معدنی چیست؟

پیگمنت های معدنی چیست و چه انواعی دارد؟

استفاده از پیگمنت معدنی طبیعی به دوره ماقبل تاریخ برمی گردد و هنوز تعدادی از آنها از جمله اکسید آهن طبیعی

در صنایع مصرف شوند هنچنین کاربرد پیگمنت های مصنوعی، تاریخ بسیار طولانی دارد مصریان در عهد باستان از

پیگمنت های مصنوعی استفاده می کردند.

اعتقاد بر این است که استفاده از پیگمنت های مصنوعی عامل مهمی در توسعه این صنعت به شمار می آید

مهمترین پیگمنتهای تولیدی، آبی الکساندرا که بر پایه رنگ شیشه با سنگ معدن مس و آبی مصری که مخلوط

سیلیکات مس و کلسیم که بقایای آن روی دیوارهای ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مشاهده می گردد می باشند.

قدیمی ترین رنگ مصنوعی که هنوز استفاده می شود آبی پروس می باشد. تولید آبی معدنی زیاد قدیمی نیست

و به اواسط قرن ۱۷ بر می گردد، در حالی که تولید رنگهای آلی نساجی از ۱۵۰ سال قبل شروع شده است.

در این دوره پیگمنت معدنی مختلف از قبیل اکسید تیتانیوم، پیگمنت مشکی (دوده) و پیگمنت های رنگی

شامل اکسیدها (مشخصا کادمیوم)، کرماتها (مشخصا کرمات سرب) و ساختارهای پیچیده تر اولترامارین و آبی

پروس تولید گردیده است.

انواع دیگر پیگمنت معدنی

اخیرا تولید شده:

  • پیگمنت بیسموت وانادیوم
  •  سولفید سریم

در فصول بعد ساختار کریستالی هریک از پیگمنت های فوق و خواص آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت

گرچه عوامل دیگری از قبیل جایگزینی آنیون ویا کاتیون در ساختار کریستالی در رنگ پیگمنت می تواند نقش

داشته باشند ، که البته این نوع  پیگمنت در ایران موجود می باشد.

همچنین پوشش سطحی پیگمنت ها با مواد معدنی و یا آلی جهت بهبود کیفیت و خواص دیسپرشن نقش

اساسی دارند.

پیگمنت های معدنی با مقاومت های عالی در مقابل نور، هوا، حرارت، حلالها و مواد شیمیایی و نیز قیمت نسبتا

پایین آنها، کاربرد بیشتری نسبت به پیگمنت های آلی یافته اند. البته این پیگمنت ها از نظر رنگ دهی و درخشندگی به پای پیگمنت های آلی نمی رسند.

تغییر مکانیزم های تحریک الکترونیکی کاملا در این پیگمنت ها متفاوت است در بعضی از موارد انتقالات تغییر

شارژ در خود کریستال پیگمنت انجام می گیرد مثل ارتباط فلز – لیگاند (کرمات های سرب) و یا بین دو فلز در

دو حالت اکسیداسیون (آبی پروس). در سولفیدهای کادمیوم، رنگ پیگمنت بر پایه انتقالات بین باند والانس

و باند هدایت است در حالی که در اولترامارین رنگ به علت رادیکال ها آنیون محبوس در زئولیت ساختار جامد می باشد.

مشخصه دیگر این پیگمنتی است

انواع پیگمنت معدنی

که ناشی از استقرار متراکم اتمها در ساختار کریستالی آن می باشد.

تنوع زیادی در روش های تولید پیگمنت های معدنی وجود دارد. اکثر آنها این امتیاز را فرم فیزیکی مطلوبی در

محلولهای رسوب گیری ایجاد می یابند (اگر چه بعضی از آنها نیاز به بالا در انتهای تولید دارند تا آب محبوس در خود را خارج نمایند و یا فرم کریستالی متصل آوردند).

پروسس تولید در محیط آب که در مورد پیگمنت هایی از قبیل اکسید تیتانیوم، اکسید آهن، کرومات های سرب،

سولفیدهای کادمیوم و آبی پروس انجام می گیرد شباهت هایی با پروسس پیگمنت های آلی آزو دارد.

در مورد بعضی از پیگمنت های معدنی(تولید تاک فام) که جامدند، از حرارت ساخت آنها می بایست استفاده کرد

(مثل مخلوط اکسیدهای فلزی، اولترامارین و بعضی از اکسیدهای آهن) در حالی که پروسس های فاز گازی در

پیگمنتهایی مثل اکسید تیتانیوم (پروسس کلراید) و دوده مهم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *