شرکت تاک فام تولید کننده پیگمنتهای معدنی و آلی در سال ۱۳۵۸ تاسیس و از سال ۱۳۶۲ مشمول به تولید بوده است. در طول این سال ها، شرکت علاوه بر تامین نیاز داخلی برای شرکت های رنگسازی، مستربچ سازی، مرکب سازی و لعاب سازی، موفق به صادرات کالاهای خود به کشورهای مختلف بوده است. به کمک واحد تحقیقات شرکت، کیفیت پیگمنتها همواره با بهبود همراه بوده و مهارتهای حرفه ای عامل برتری کیفیت و قیمت به سازندگان مختلف خارجی گردیده است علاوه بر آن شرکت موفق به تولید انواع دیسپرس کننده های پایه آب و حلال برای مرکب سازی و رنگسازی می باشد که به صورت وسیع هم اکنون در بازار داخلی مصرف میگردد.

تلفن: 88717060

تلفن: 88717050

تلفن فروش: 88724776